Aby skorzystać z aplikacji, należy ją pobrać na swoje urządzenie mobilne z następujących sklepów: Google Play (play.google.com) lub App Store (apps.apple.com).  Do poprawnego działania aplikacji niezbędne jest utworzenie w niej indywidualnego konta. Proces tworzenia konta zaczyna się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji.   

UWAGA! Należy pamiętać o konieczności aktywacji nowo utworzonego konta. Można tego dokonać poprzez kliknięcie w link, zamieszczony w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przy rejestracji. Bez tego, konto nie będzie aktywne.  

Aplikacja działa na urządzeniach mobilnych posiadających dostęp do sieci Internet oraz wyposażonych w system operacyjny Android sdk 21 (5.0) i wyższy lub w system operacyjny IOS 9.0 i wyższy.  

Nie. Aby skorzystać z aplikacji Poznań Smart City, należy pobrać ją na swoje urządzenie mobilne z systemem Androidlub iOS.   

Nie. Aby skorzystać z aplikacji Poznań Smart City, należy pobrać ją na swoje urządzenie mobilne z systemem Androidlub iOS.   

Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji jest pominięcie aktywacji swojego konta przez link zamieszczony w wiadomości mailowej. Konto nie aktywowane w ten sposób zostaje usunięte. W takim przypadku konieczne jest ponowne przejście procesu rejestracji konta.   

Jeżeli nie ma możliwości zalogowania się do swojego konta pomimo jego aktywacji, prosimy o wiadomość na adres e-mail: support@wcwi.com  

Aby wyłączyć powiadomienia, zwane powiadomieniami „push”, należy cofnąć zgodę na ich wysyłanie w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego.  

Zrobisz to również z poziomu aplikacji, wybierając „Moje konto” znajdujące się w prawym górnym rogu aplikacji.  Znajdziesz tam ustawienia pozwalające na wyłączenie powiadomień.  

Wejdź w „Moje konto” znajdujące się w prawym górnym rogu aplikacji. Wybierz opcję „Moje osiedla”, a następnie wybierz konkretne obszary, z których chcesz otrzymywać powiadomienia. 

Wejdź w „Moje konto” znajdujące się w prawym górnym rogu aplikacji. Znajdź sekcję nazwaną „Subskrypcja powiadomień”. W niej możesz włączyć lub wyłączyć kategorie, z których chcesz otrzymywać powiadomienia.

Oznacza to, że zgłoszenie oczekuje na zaakceptowanie przez jednostkę, która rozpocznie proces obsługi. Na tym etapie zgłoszenie nie jest jeszcze widoczne na mapie. 

Status „obsługiwane” pojawi się, gdy jednostka zajmująca się sprawą zaakceptuje zgłoszenie i podejmie prace. Jeśli zgłoszenie nie znajduje się w jej kompetencjach, zostanie przekazane do innej jednostki. Może to nieznacznie wydłużyć czas obsługi zgłoszenia. 

Oznacza to, że jednostka zajmująca się zgłoszeniem zakończyła proces jego obsługi – podjęła konieczne kroki, podjęta została interwencja itp. Może się zdarzyć, że nie będzie to równoznaczne z oczekiwanym przez autora zgłoszenia efektem. Zajecie się niektórymi sprawami potrafi, często z niezależnych przyczyn, trwać dłużej i angażować różne podmioty. W razie wątpliwości do konkretnego zgłoszenia, zachęcamy do kontaktu prze adres e-mail: smarticty@um.poznan.pl  

W takim wypadku, ustawienie takiego statusu ułatwia pracę jednostce. Dzięki temu, łatwiej jest zorientować się pracownikom jednostki w nowych i wciąż obsługiwanych zgłoszeniach.  

Zgłoszenie zostaje odrzucone, gdy dubluje się z innym zgłoszeniem bądź teren, którego dotyczy zgłoszenie, nie należy do miasta. Podstawą odrzucenia zgłoszenia jest również pojawienie się danych osobowych, treści niecenzuralnych czy reklamowych.   

UWAGA! Do takich danych nie zalicza się numer rejestracyjny i marka pojazdu zgłaszanego w kategorii „Pojazdy”.  

Najbardziej prawdopodobne jest, że jednostka odpowiedzialna za obsługę zgłoszenia nadal się nim zajmuje. Niekiedy trwa to dłużej, gdy trzeba na przykład ustalić właściciela danego pojazdu czy terenu.   

Inną możliwością jest to, że jednostki konsultują się pomiędzy sobą, do czyich kompetencji należy obsługa danego zgłoszenia. Każda jednostka ma swoje zadania, jednak niekiedy pozornie proste sprawy okazują się skomplikowane. Wtedy, osoby odpowiedzialne za obsługę zgłoszeń muszą się porozumieć, aby sprawa została jak najlepiej zrealizowana.  

Swoje zgłoszenia można obejrzeć korzystając z opcji „Moje zgłoszenia”.  Odpowiedni przycisk znajduje się na nawigacji dolnej na stronie głównej aplikacji.

Na chwilę obecną aplikacja nie oferuje takiej możliwości. 

Obsługą zgłoszeń zajmują się biura i wydziały Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne. To, który wydział i jednostka zajmą się daną sprawą, wynika z ich kompetencji. Aplikacja sama przydziela odpowiednią jednostkę. Gdyby zgłoszenie trafiło w niewłaściwe miejsce, zostanie przekazane do właściwej jednostki. Za kategorię „Drogi’ odpowiada Zarząd Dróg Miejskich, za „Porządek’ Wydział Gospodarki Komunalnej, za „Pojazdy’, „Środowisko, „Zwierzęta’ Straż Miejska.   

Tak. Wynika to z art. 66 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 821 z późn. zm.).  

Nowo dodane zgłoszenia muszą zostać zaakceptowane przez właściwą jednostkę obsługującą zgłoszenie. Dopiero wtedy pojawi się ono na mapie. Służy to uniknięciu spamu czy zamieszczania niecenzuralnych treści.

Regulamin dostępny jest z poziomu aplikacji. Można go znaleźć również na jednej ze stron serwisu poznan.pl, poświęconej tematyce smart city. Link do strony: Aplikacja Poznań Smart City (poznan.pl).  

Polityka prywatności dostępna jest z poziomu aplikacji. Aby ją odnaleźć, należy skorzystać z rozwijanego menu w prawym, górnym rogu aplikacji, wybierając opcję „O aplikacji”. Poza tym miejscem, jest ona dostępna w serwisie poznan.pl - Polityka prywatności (poznan.pl).  

 

Zgodnie z Regulaminem aplikacji i RODO, dane te będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy i świadczenia usług. Szczegółowe zapisy zawarte są w Regulaminie oraz w RODO. Osoba używająca aplikacji ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale 3 RODO.  

Gromadzone są następujące kategorie danych identyfikujących osobę używającą aplikację: imię, nazwisko, adres e-mail, lokalizacja miejsca zdarzenia objętego zgłoszeniem, zdjęcia obrazujące okoliczności objęte zgłoszeniem, dane zawarte w treści zgłoszenia np. nr rejestracyjny pojazdu, status sprawy.  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie dochodzi i nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w aplikacji jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.  
  • Pozyskane dane ze zgłoszeń dystrybuowane są do biur, wydziałów Urzędu Miasta Poznania oraz udostępniane miejskim jednostkom organizacyjnym Miasta Poznania lub podmiotom z nim współpracujących zgodnie z właściwością lub w ramach odrębnych umów, w celu zrealizowania zgłoszenia.  
  • Prezydent Miasta Poznania wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.  
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  
  • Pełne informacje o przetwarzaniu danych znajdują się w Regulaminie aplikacji. Wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

Dane wprowadzone do aplikacji dystrybuowane są do biur, wydziałów Urzędu Miasta Poznania oraz udostępniane miejskim jednostką organizacyjnym Miasta Poznania lub podmiotom z nim współpracujących zgodnie z właściwością lub w ramach odrębnych umów, w celu zrealizowania Zgłoszenia. Otrzymywanie spamu na pocztę elektroniczną nie ma związku z rejestracją konta i korzystaniem z aplikacji Smart City Poznań.  

Oznacza to, że jednostka merytoryczna zweryfikowała, czy wskazany nośnik reklamowy posiada (lub nie posiada) pozwolenie na budowę/ zgłoszenie budowlane. Zgłoszenia te dotyczą kategorii “Społeczna inwentaryzacja reklam” i znikną z mapy w momencie, kiedy reklama zostanie usunięta. 

 

Oznacza to, że zgłoszenie zostało przekazane do odpowiedniej jednostki i powinno być wciąż widoczne na mapie zgłoszeń. Zgłoszenie zniknie z mapy w momencie usunięcia reklamy 

Status “zdemontowane” oznacza, że reklama została usunięta, a zgłoszenie zostało zakończone. Nie będzie się ono wyświetlać już na mapie głównej.  

Na stronie głównej aplikacji znajduje się przycisk “Wyszukiwarka cmentarna”. Po naciśnięciu w przycisk zostaniemy przekierowani do formularza. W nim trzeba podać imię lub nazwisko osoby leżącej w grobie. Można też wskazać datę zgonu lub pogrzebu, a także nazwę cmentarza – to pozwoli na doprecyzowanie wyników wyszukiwania.  

Po kliknięciu w przycisk rozpoczynający wyszukiwanie, po krótkiej chwili na ekranie wyświetli się lista osób. Następnie wystarczy wybrać pole z danymi szukanej osoby, aby wyświetlić mapę. Wskaże ona dokładne miejsce na cmentarzu wraz z dodatkowymi informacjami. Wyświetli się również przycisk, który umożliwi wytyczenie trasy z aktualnej lokalizacji (aby zobaczyć trasę, przekierujemy Cię do aplikacji zewnętrznej). 

Na stronie głównej aplikacji znajduje się przycisk “Rozkład jazdy LIVE”. Po naciśnięciu w przycisk otwiera się zakładka, w której wpisujemy przystanek początkowy lub wybieramy z sugerowanych najbliższych (jeżeli udostępniamy aplikacji swoją lokalizację, to ta zasugeruje nam najbliższe przystanki w okolicy, w której się znajdujemy).  

Po wybraniu przystanku wyświetlą nam się linie, kierunki oraz czas odjazdu autobusów i tramwajów.  

Istnieje również opcja filtrowania, dzięki której możemy wybrać kierunek odjazdu czy zaznaczyć konkretną linię transportu miejskiego, którą chcemy się poruszać. Wtedy aplikacja wyszuka nam jedynie to, co zaznaczyliśmy i pokaże, o której dana linia pojawi się na przystanku.  

Możemy dodać przystanek do ulubionych za pomocą wciśnięcia ikony serca znajdującego się obok nazwy przystanku. Po naciśnięciu ikony możemy nadać naszą indywidualną nazwę przystanku np. “Dom” czy “Praca” i dodać ikonę, która będzie się obok tej nazwy znajdować. Ulubione przystanki będą wyświetlać się nam zaraz po otwarciu kafelka Rozkładu jazdy LIVE. Dzięki tej opcji możemy szybko wyszukać interesujący nas przystanek, bez ponownego wpisywania jego nazwy.  

Na stronie głównej aplikacji znajduje się przycisk “Odpady”. Po naciśnięciu na niego zostaniemy przekierowani do strony z wieloma przyciskami. Należy wyszukać przycisk z napisem „Adresy”, kliknąć w przycisk „Dodaj adres”, a następnie wypełnić formularz. Wtedy po kliknięciu w przycisk „Dodaj adres” na Twoim telefonie będzie dostępny harmonogram wywozu odpadów ze wskazanej posesji. Żeby go zobaczyć należy w sekcji „Odpady” wybrać przycisk „Terminy”.