POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.smartcity.pl

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) określa Administratora danych zbieranych w ramach strony www oraz zasady zbierania, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika – Twoich za pomocą plików Cookies, w związku z odwiedzinami naszych stron www.smartcity.pl.. W Polityce zostały określone dane gromadzone przez spółkę Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. oraz sposób ich wykorzystania, a także cele w jakich je wykorzystujemy. Polityka określa ponadto w jaki sposób chronimy Twoje dane, jakie prawa Ci przysługują oraz w jaki sposób możesz je wykonywać.

II. KTO PRZETWARZA TWOJE DANE

Administratorem Twoich danych jest Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, 61-441 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000134012, kapitał: 84 921 600,00 złotych, posługującą się numerem NIP: 7781016062 oraz numerem REGON: 630303454, (dalej jako „WCWI”). Jednocześnie jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych.

III. JAKIE DANE GROMADZIMY

Pliki cookies

W sytuacji kiedy korzystasz z naszej strony www z Twojej przeglądarki internetowej pobierane są i zapisywane informacje, które stanowią dane. Zbierane są dane między innymi w formie plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystujemy Cookies:

a) cookies sesyjne: przechowywane są na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika

b)„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszej strony www, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony www oraz pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach naszej strony www; pliki tej kategorii zapewniają podstawową funkcjonalność naszej strony www, a od ich pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na naszej stronie internetowej, co powoduje, że ich obsługa jest stale włączona. Nie przetwarzamy Twoich danych w innym celu niż jest to wskazane poniżej, a także nie stosujemy plików śledzących, ani nie dokonujemy profilowania.

IV. W JAKIM CELU GROMADZIMY TWOJE DANE

Twoje dane zbierane przy pomocy plików cookies stosowane są jedynie po to aby stworzyć Ci możliwość odwiedzenia naszej strony www, w szczególności po to aby otwierała się ona w sposób prawidłowy i abyś mógł korzystać w pełni z jej funkcjonalności.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zebrane dane przechowywane są do czasu zakończenia sesji/ odwiedzin naszej strony www. Po tym czasie dane nie są nigdzie umieszczane ani przetwarzane.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci prawo sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych jednakże realizacja tego prawa może uniemożliwić Tobie wyświetlenie naszej strony www.

VII. KONTAKT

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii powoduje, że Polityka może ulegać zmianom, o których będziemy z wyprzedzeniem informować. Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki mogą być kierowane do nas pod adres e-milowy: biuro@wcwi.com.pl lub możesz je nam przekazać telefonując pod numer: +48 61 668 69 84.

PONIŻEJ KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.

Szanowny Kontrahencie!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, 61-441 Poznań, KRS numer 0000 134012, NIP: 7781016062, REGON: 630303454 („Spółka”). Możesz się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem +48 61 6686984 lub mailowo na adres: biuro@wcwi.com.pl.

1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

 1. 1. Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:
 •  
 • nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Tobą a Spółką,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki,
 • przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  o ile wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie,
 • przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych.

      1.2. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 (a), art. 6 ust. 1 (b), art. 6 ust. 1 (c) lub art. 6 ust. 1 (f) ogólnego rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych („RODO”).  Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Spółkę jest nawiązanie lub zachowanie relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów i usług Spółki. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie, możesz ją wycofać w każdym czasie.

 1. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane takim kategoriom podmiotów jak:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze,
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.
 1. Skąd pozyskaliśmy Twoje dane?

Dane osobowe, które przetwarzamy, pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub podmiotu, który reprezentujesz.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda), wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu (w przypadku kiedy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes) lub do czasu wykonania umowy (w przypadku kiedy podstawą przetwarzania jest zawarta umowa).

 1. Twoje prawa:
 • masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • tam, gdzie wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdej chwili masz prawo do jej cofnięcia,
 • w każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 1. Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam świadczenie usług na Twoją rzecz, w tym realizację zawartej umowy i przeprowadzenie procesu płatności oraz wysyłki.

Używanie plików cookie Google AnalyticsNasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej dostarczanej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczonymi na Twoim komputerze, pomagając serwisowi internetowemu w analizowaniu, jak użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez plik cookie na temat Twojego korzystania ze strony internetowej (w tym Twój adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google wykorzysta te informacje w celu oceny Twojego korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów stron oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyło Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Możesz odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.