Z myślą o ułatwianiu funkcjonowania mieszkańcom, Smart City Poznań łączy funkcjonalność aplikacji Interwencje. W jednym miejscu użytkownicy mogą zgłosić sprawę, którą powinny zająć się odpowiednie służby, czy dowiedzieć się jakie są sposoby na zaproponowanie pomysłu na ulepszenie miasta.

Nowe oprogramowanie odzwierciedla całościowe spojrzenie na inteligentne miasto i chęć współzarządzania nim wraz z mieszkańcami. Przyjazny interfejs i intuicyjność aplikacji sprawią, że użytkownicy bez trudu będą mogli wpływać na działania podejmowane w Poznaniu i otrzymają wszelkie interesujące ich aktualne powiadomienia.

Za hosting aplikacji odpowiedzialna jest lokalna firma beyond.pl, będąca najbezpieczniejszym data center w Europie Środkowej i najbardziej energooszczędnym obiektem w całej Polsce.

Aplikacja Smart City Poznań powstała z inicjatywy wydziałów Urzędu Miasta Poznania: Organizacyjnego, Gospodarki Komunalnej oraz Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, a także Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. Zaangażowana w jej wdrażanie oraz administrowanie jest również Straż Miejska, Miejski Inżynier Ruchu, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, portal Atmosfera dla Poznania, a także Biuro Poznań Kontakt, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Transportu Miejskiego. Integrację danych i API wsparło Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i ZGiKM Geopoz. Prace programistyczne wykonała Fundacja Veracity.

Aplikacja została przygotowana na dwa systemy iOS i Android.