Rejestracja

Użytkownik pobiera aplikację ze sklepu, a następnie ma możliwość zalogowania się, założenia konta lub skorzystania z ograniczonej wersji aplikacji bez konieczności zakładania konta. W takim przypadku, Użytkownik niezarejestrowany nie może korzystać z funkcji umożliwiającej przesyłanie zgłoszeń do służb miejskich, nie może także podejrzeć mapy z aktywnymi zgłoszeniami oraz dodać swojego adresu w module Odpady. Obraz przedstawiający ekran startowy aplikacji

Zakładanie konta

Po wybraniu przez Użytkownika funkcji założenia konta, należy uzupełnić następujące pola:
 • adres e-mail,
 • hasło,
 • powtórz hasło.
Zgodność haseł jest walidowana. Użytkownik ma obowiązek zaznaczenia zgód:
 • regulamin,
 • informacja nt. przetwarzania danych osobowych.
Użytkownik ma możliwość przeczytania regulaminu i informacji nt. przetwarzania danych osobowych – klikając w podlinkowane słowo otwierany jest tekst dokumentu. Obraz przedstawiający ekran do założenia konta w aplikacji

Weryfikacja konta

Użytkownik, na podany podczas zakładania konta adres e-mail, otrzymuje link „Potwierdź adres e-mail” którego kliknięcie aktywuje konto.

Logowanie

Formularz logowania

Użytkownik ma możliwość zalogowania do aplikacji po wcześniejszym założeniu konta, wypełniając pola:

–    adres e-mail,

–    hasło.

Obraz przedstawiający ekran logowania do aplikacji

Użytkownik po zalogowaniu ma możliwość wyboru osiedla/i z którego będzie otrzymywał miejskie powiadomienia.

Przypomnienie hasła

Użytkownik ma możliwość przypomnienia hasła – po kliknięciu >> „​Nie pamiętasz? Zresetuj hasło?”​ na wpisany na nowym ekranie adres e-mail (podany przez Użytkownika podczas logowania), przychodzi wiadomość z linkiem do zmiany hasła. Po kliknięciu w link Użytkownik otrzymuje kolejną wiadomość z nowym hasłem.

Obraz przedstawiający ekran dotyczący opcji przypomnienia hasła dla użytkownika

Strona główna aplikacji

Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcji dostępnych w aplikacji klikając odpowiedni kafelek na stronie głównej.

Mamy do wyboru:

 • Rozkład jazdy LIVE
 • Parking Info
 • Odpady
 • Wyszukiwarka Cmentarna
 • Infoteka
 • Opcje dodatkowe

Dodatkowo na stronie głównej znajdują się przyciski;

 • Pasek stanu powietrza
 • + (niebieskie kółko ze znakiem „plus”), służący dodawaniu zgłoszeń
 • Pasek nawigacji górnej i dolnej
  Obraz przedstawiający główny ekran aplikacji

Strona główna Samouczek

Przy pierwszym logowaniu w aplikacji uruchamia się samouczek, który przeprowadza
nas po podstawowych funkcjach aplikacji. Można tego dokonać klikając dalej.

Jeśli Użytkownik nie chce korzystać z samouczka może kliknąć przycisk Pomiń.

Obraz przedstawiający samouczek aplikacji

Ponowne uruchomienie samouczka jest możliwe po wejściu w zakładkę „O aplikacji”
po kliknięciu w przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu aplikacji.
Obraz przedstawiający ekran informacyjny aplikacji

Moje Konto

Dane Użytkownika

– opcja dostępna pod przyciskiem
Użytkownik ma możliwość uzupełnienia swoich danych osobowych.

Pola do uzupełnienia: 

 • imię,
 • nazwisko.

Imię i nazwisko nie są obowiązkowe – poza sytuacją chęci zgłoszenia przez aplikację nieprawidłowego parkowania – wtedy uzupełnienie danych osobowych jest wymagane.

Użytkownik ma możliwość wybrania jednego lub wielu osiedli. Przycisk Wybierz osiedle​ otwiera mapę Poznania z zarysami osiedli. Wybrane osiedle można zapisać na koncie – co umożliwia otrzymywanie powiadomień oraz ankiet z wybranego obszaru.

Obraz przedstawiający konto użytkownika aplikacji

Wprowadzone dane muszą być potwierdzone kliknięciem w Zapisz zmiany.​              

Dane osobowe

Użytkownik ma możliwość zmiany hasła do swojego konta. Pola do uzupełnienia:

 • nowe hasło,
 • powtórz hasło.

Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta – kliknięcie przycisku Usuńkonto wywołuje okno z koniecznością potwierdzenia decyzji. Wybranie ​Tak​,​ powoduje wylogowanie Użytkownika i brak ponownej możliwości zalogowania na to konto.

Obraz przedstawiający ekran ze zmianą hasła

Subskrypcja powiadomień

Użytkownik może włączyć lub wyłączyć otrzymywanie powiadomień z wybranych kategorii, odznaczając kategorie powiadomień na liście.

Obraz przedstawiający ekran z subskrypcją powiadomień

Poznań kontakt

Użytkownik ma możliwość zadzwonienia na infolinię miejską – kliknięcie w ikonę słuchawki w pasku nawigacji dolnej powoduje wyświetlenie okna z możliwością połączenia się z infolinią.

Kliknięcie w ​Poproś o wsparcie techniczne​ umożliwia wysłanie wiadomości e-mail – w jej treści znajdują się informacje techniczne niezbędne do przeanalizowania przypadku przez wsparcie techniczne.

Obraz przedstawiający ekran kontaktowy aplikacji

O aplikacji

Użytkownik ma możliwość przeczytać informacje o aplikacji – po kliknięciu w ikonę informacji.

Użytkownik może sprawdzić możliwości aplikacji (po kliknięciu zobaczy dwa różne ekrany).

Użytkownik ma możliwość ponownego uruchomienia samouczka.

Użytkownik widzi tekst z możliwością przejścia do:

– Instrukcji używania aplikacji

– FAQ

– Regulaminu aplikacji

– Informacji o przetwarzaniu danych osobowych

– Deklaracji dostępności aplikacji, a także zgłoszenia problemu.

Użytkownik ma możliwość zgłoszenia problemów technicznych oraz reklamacji na podane adresy mailowe.

Opcje dodatkowe

Użytkownik ma możliwość wejścia w opcje dodatkowe aplikacji. W zakładce widoczne są kafelki z grafiką i nazwą. Użytkownik ma możliwość wejścia w wybrany kafelek – zostaje przeniesiony na zewnętrzną stronę, do której przekierowuje automatycznie link z kafelka.
Obraz przedstawiający ekran z opcjami dodatkowymi aplikacji

Powiadomienia

W zakładce „Powiadomienia” wyświetlają się aktualne powiadomienia otrzymane od źródeł (jednostek miejskich). 

Użytkownik ma możliwość filtrowania powiadomień – kliknięcie na wybrane kategorie
w filtrach powoduje ich wyświetlanie lub ukrywanie (uwaga – ukrycie kategorii na widoku powiadomień nie powoduje wyłączenia funkcjonalności powiadomienia PUSH dla danej kategorii – komunikaty powiadomienia PUSH mogą być wyłączone tylko z poziomu ustawień Mojego Konta).

Obraz przedstawiający ekran z powiadomieniami

Szare pole w tle komunikatu, oraz ciemny kolor ikony oka oznaczają, że Użytkownik nie odczytał jeszcze treści powiadomienia. Po zapoznaniu się z nią, pole powiadomienia zmieni się na biały kolor a ikona oka na szary kolor.

Użytkownik ma możliwość zobaczenia szczegółów powiadomienia. Kliknięcie w wybrane powiadomienie powoduje rozwinięcie jego szczegółów, a kliknięcie w pole link otwiera adres strony internetowej komunikatu w zewnętrznej przeglądarce. 

Obraz przedstawiający ekran dotyczący szczegółów powiadomienia

Powiadomienia PUSH

Użytkownik ma możliwość otrzymywania powiadomień PUSH. Powiadomienia PUSH mogą zostać wyłączone w ustawieniach urządzenia lub wybiórczo w ustawieniach Mojego Konta (opisane w punkcie Moje konto). Powiadomienia są widoczne w zakładce Powiadomienia.

Ankiety

Użytkownik ma możliwość wypełnienia i wysłania wypełnionej ankiety.

Obraz przedstawiający ekran ankiet aplikacji

Użytkownik dostaje powiadomienie o nowej ankiecie z pytaniem czy chce wziąć udział. Kliknięcie ​Tak​ otwiera ankietę co umożliwia wypełnienie i wysłanie formularza, kliknięcie ​Nie ukrywa powiadomienie o ankiecie. 

Obraz przedstawiający ekran przykładowej ankiety

Wysłane ankiety zapisują się w zakładce Moje zgłoszenia – wysłane ankiety i sondaże. 

W ankiecie można wziąć udział tylko jeden raz.

Obraz przedstawiający ekran wysłanych oraz niewysłanych ankiet

Zgłoszenia z okolicy

Opcja dostępna pod przyciskiem „Mapa zgłoszeń” zlokalizowanym w dolnym pasku nawigacji.

Mapa zgłoszeń

Użytkownik ma możliwość zobaczenia mapy ze wszystkimi aktywnymi zgłoszeniami w okolicy.

Obraz przedstawiający ekran mapy zgłoszeń

Użytkownik ma możliwość interakcji z mapą. Mapa Googla posiada dostępne w niej funkcje takie jak przesuwanie, przybliżanie, wskazywanie obecnej lokalizacji urządzenia czy przejście na widok satelitarny. 

Użytkownik ma możliwość wyświetlania zgłoszeń tylko z wybranej kategorii. Nad mapą znajdują się filtry kategorii, których wybranie lub nie powoduje wyświetlenie na mapie tylko zgłoszeń z danych kategorii. Użytkownik może wybrać również listę zgłoszeń obsługiwanych lub zakończonych klikając w odpowiedni przycisk, który podświetli się na niebiesko. Brak wyboru opcji zgłoszenia obsługiwane lub zakończone oznacza, że aplikacja będzie wyświetlała wszystkie zgłoszenia.

Obraz przedstawiający ekran z obsługiwanymi oraz zakończonymi zgłoszeniami

Użytkownik ma możliwość poparcia zgłoszenia przez klikniecie w ikonę ręki z podniesionym kciukiem. Ikonka zmieni wówczas kolor na niebieski co oznacza, że popieramy zgłoszenie. Obok ikonki widoczna jest liczba poparć dla danego zgłoszenia.

Obraz przedstawiający ekran ze szczegółami zgłoszeń na mapie

Użytkownik ma możliwość wyszukania lokalizacji na mapie. Nad mapą znajduje się wyszukiwarka adresu, pozwalająca wyszukać wpisany adres w Poznaniu i przybliżyć widok na jego okolicę.

Szczegóły zgłoszeń

Użytkownik ma możliwość wglądu do szczegółów zgłoszenia. Kliknięcie wybranej pinezki powoduje wyświetlenia okna z przyciskiem ​Szczegóły​. Kliknięcie przycisku ​Szczegóły otwiera wgląd do szczegółów zgłoszenia: Kategorii, podkategorii, statusu, opisu, zdjęć, lokalizacji, podglądu mapy, instytucji, liczby osób popierających zgłoszenie oraz przycisk Dołącz do zgłoszenia​.

Obraz przedstawiający ekran ze szczegółami zgłoszenia

Użytkownik ma możliwość poparcia istniejącego zgłoszenia innego Użytkownika. Kliknięcie przycisku ​Dołącz do zgłoszenia​ powoduje dodanie poparcia do zgłoszenia.

Moje zgłoszenia

Wysłane zgłoszenia

Użytkownik widzi listę wysłanych przez siebie zgłoszeń z podaną kategorią, podkategorią
i datą wysłania. 

Po kliknięciu w wybrane zgłoszenie, wyświetlają się jego szczegóły, liczba osób popierających zgłoszenie i aktualny status zgłoszenia. Istnieje możliwość filtrowania zgłoszeń po statusie, kategorii oraz czasie wysłania zgłoszenia.

Obraz przedstawiający ekran ze zgłoszeniami użytkownika 

Użytkownik widzi również historię zgłoszenia – datę i godzinę zmiany statusów, a także odpowiedzi od administratora Źródła, jeśli taka została udzielona.

Obraz przedstawiający ekran ze szczegółami zgłoszenia użytkownika

Wersje robocze

W zakładce Wersje robocze widoczna jest lista zapisanych, ale niewysłanych zgłoszeń. Użytkownik może kontynuować pisanie zgłoszenia – po kliknięciu w niewysłane zgłoszenie, Użytkownik przechodzi do formularza dodawania zgłoszenia i może kontynuować pisanie zapisanego wcześniej zgłoszenia. 

Użytkownik może usunąć zapisaną wersję roboczą – przy zgłoszeniu widoczna jest ikona kosza na śmieci, po jej kliknięciu wyświetla się okno z pytaniem, czy na pewno usunąć to zgłoszenie. 

Wysłane ankiety

W zakładce Wysłane ankiety i sondaże widoczna jest lista wysłanych ankiet wraz z datą wysłania.

Obraz przedstawiający ekran z wysłanymi oraz niewysłanymi ankietami użytkownika

Dodawanie zgłoszenia

Użytkownik może dodać zgłoszenie poprzez przycisk + który dostępny jest m.in.​ na stronie głównej aplikacji, w zakładce Powiadomienia, Zgłoszenia z okolicy, Moje zgłoszenia.

Etapy dodawania zgłoszenia

Krok 1. Wybór kategorii/podkategorii zgłoszenia.

Krok 2. Uzupełnienie opisu – pole nie może pozostać puste, a maksymalnie może zawierać 500 znaków. 

Krok 3. Wybór lokalizacji z mapy poprzez wskazanie pinezką wybranego punktu lub wpisanie lokalizacji w wyszukiwarkę nad mapą i zatwierdzenie. Możliwe jest też skorzystanie z opcji przejścia do lokalizacji urządzenia. 

Krok 4. Dodanie zdjęcia (obligatoryjne poza kategoriami zwierzęta i środowisko) poprzez zrobienie go aparatem lub dodanie z pamięci telefonu. 

Krok 5. Podgląd zgłoszenia, przycisk umożliwia sprawdzenie lokalizacji na mapie oraz zatwierdzenie zgłoszenia. 

W przypadku, gdy teren, na którym zostało zaznaczone zgłoszenie nie należy do Miasta Poznania, Użytkownik jest o tym informowany po kliknięciu Wyślij​, a jego zgłoszenie jest​ automatycznie odrzucane. W przypadku, gdy teren należy do Miasta Poznania, Użytkownik jest o tym informowany, a jego zgłoszenie trafia do akceptacji odpowiedniej instytucji, zanim pojawi się na mapie. Użytkownik ma możliwość dodania maksymalnie 10 zgłoszeń dziennie. Kolejne zgłoszenie można zapisać jako wersję roboczą i przesłać do realizacji np. w dniu następnym.

Obraz przedstawiający ekran informacyjny dla dodawania zgłoszeń

Zgłoszenie w kategorii Pojazdy

W celu wysłania zgłoszenia w kategoriach pojazdy/ nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, Użytkownik musi uzupełnić w zakładce „Moje konto” dane osobowe (imię i nazwisko). Brak podania danych osobowych, uniemożliwia wysłanie zgłoszenia w podkategorii nieprawidłowe parkowanie.

Zgłoszenia w kategorii Lokalne pomysły

W tej kategorii Użytkownik chcąc zgłosić swój pomysł związany z Miastem, zostanie przekierowany na dedykowaną danej sprawie stronę Urzędu Miasta Poznania.

Obraz przedstawiający ekran z funkcją lokalne pomysły

Kopie robocze

Użytkownik może zapisać kopię roboczą niewysłanego zgłoszenia – na każdym etapie dodawania zgłoszenia widoczny jest przycisk Zapisz, który zapisuje zgłoszenie w kopiach​ roboczych Użytkownika.

Rozkład jazdy LIVE

Moduł ten umożliwia Użytkownikowi monitorowanie rzeczywistego czasu przyjazdu tramwaju lub autobusu linii komunikacyjnych, sprawdzenie rozkładu jazdy, lokalizacji przystanków oraz biletomatów komunikacji miejskiej w Poznaniu. W sekcji tej dostępne są funkcje:

 • wyszukiwarki przystanków >> „Wpisz przystanek początkowy”,
 • sprawdzenia rozkładu linii tramwajowych i autobusowych >> „Linie”,
 • mapy na żywo >> „Mapa”,
 • wyświetlenia najbliższych przystanków na podstawie lokalizacji Użytkownika >> „Najbliższe przystanki”,
 • Oznaczenia przystanku niestandardową nazwą w ramach sekcji „Ulubione”.

  Obraz przedstawiający ekran główny funkcjonalności rozkład jazdy live aplikacji

  Przystanki

  Użytkownikowi, po wybraniu wyszukanego przystanku, wyświetlają się informacje o planowanych czasach odjazdu z podziałem na każdy z pojedynczych przystanków znajdujących się pod tą samą nazwą. W sekcji tej istnieje możliwość filtrowania kierunku odjazdu oraz przełączenia widoku linii tramwajowych.

  Obraz przedstawiający ekran z wybranym przystankiem, kierunkiem odjazdu i najbliższymi odjazdami

  Użytkownik ma możliwość wyboru trasy poprzez wybór właściwego przystanku docelowego spośród przedstawionej listy. Zakładka „Mapa” przedstawia lokalizację wybranego przystanku. Po wyborze przejazdu na ekranie pojawia się kierunek docelowy oraz wybrany przystanek zobrazowany na mapie wraz z pełną trasą dla danej linii.

  Obraz przedstawiający ekran z kierunkiem docelowym oraz wybranym przystankiem zobrazowanym na mapie

  Linie

  Użytkownik poprzez skorzystanie z zakładki „Linie”, może sprawdzić wszystkie dostępne linie autobusowe, tramwajowe oraz nocne.

  Obraz przedstawiający ekran z wszystkimi dostępne liniami autobusowymi, tramwajowymi i nocnymi

  Po kliknięciu w daną linię tramwajową, autobusową lub nocną Użytkownik otrzymuje informację o pełnej trasie (wraz ze strefami), jej kierunkach oraz wszystkich przystankach na niej zlokalizowanych.

  Obraz przedstawiający ekran z informacją o pełnej trasie oraz kierunkach i wszystkich przystankach

  Po wyborze konkretnego przystanku Użytkownik ma możliwość sprawdzenia rozkładu jazdy linii dziennych z podziałem dni robocze, soboty oraz niedziele i święta, a także linii nocnych z podziałem na noce (wybór w formie zakładek w górnej części ekranu).

  Obraz przedstawiający ekran z rozkładem jazdy linii dziennych i nocnych

  Użytkownik poprzez wybór zakładki „Mapa” uzyskuje informacje w czasie rzeczywistym o aktualnej lokalizacji autobusów oraz tramwajów na mapie. Ponadto może sprawdzić lokalizację wszystkich przystanków autobusowych, tramwajowych oraz biletomatów.

  Obraz przedstawiający ekran z mapą na żywo aktualnej lokalizacji pojazdów komunikacji miejskiej

  Poprzez skorzystanie z zakładki „Pokaż legendę” Użytkownik może filtrować lokalizację przystanków tramwajowych, autobusowych oraz biletomatów komunikacji miejskiej, a także śledzenia bieżącej lokalizacji tramwajów oraz autobusów na podstawie GPS.

  Obraz przedstawiający ekran z legendą do filtrowania przystanków, biletomatów tramwajów i autobusów

Parking Info

W tej sekcji Użytkownik może skorzystać z Kalkulatora do obliczania kosztów podróży oraz uzyskać informacje o zasadach i kosztach parkowania na terenie miasta Poznania.

Obraz przedstawiający główny ekran Parkingu Info

Kalkulator

Użytkownik może obliczyć koszty podróży oraz parkingu. Po podaniu wymaganych danych, aplikacja poda orientacyjne koszty paliwa i postoju na parkingach miejskich tj. w Strefie Płatnego Parkowania, Park&Go oraz Park&Ride.

Obraz przedstawiający ekran kalkulatora do obliczenia kosztów podróży

Informacje o parkowaniu

Użytkownik ma możliwość uzyskać informacje o strefach parkingowych, lokalizacjach i rodzajach parkingów oraz zapoznać się z ich cennikami. W tym celu można wpisać adres, w którym chcemy zaparkować lub kliknąć pinezkę lokalizacji.

Obraz przedstawiający ekran z informacjami o strefach parkingowych,

Użytkownik po kliknięciu w obszar strefy płatnego parkowania (SPP) lub wpisaniu adresu miejsca parkowania otrzymuje informację o cenniku w danej strefie, która widoczna jest w pasku rozwijanym u dołu ekranu.

Obraz przedstawiający ekran z informacjami o cenniku w danej strefie

Przycisk „Zapłać za postój” pokazuje listę dostępnych operatorów. Kliknięcie w wybranego operatora przenosi na jego stronę/aplikację, gdzie Użytkownik może dokonać opłaty za parking.

Obraz przedstawiający ekran z listą dostępnych operatorów płatności w Strefie Płatnego Parkowania

Odpady

W tej sekcji Użytkownik może uzyskać informacje o terminach odbioru odpadów, miejscach oraz zasadach stacjonarnego i mobilnego odbioru odpadów problemowych (Gratowiska i Gratowóz) oraz praktyczne informacje o zasadach segregacji odpadów. Ponadto Użytkownik ma możliwość zarządzania powiadomieniami o odbiorze odpadów oraz otrzymuje możliwość wysłania zgłoszenia dotyczącego realizacji usługi odbioru odpadów.

Obraz przedstawiający ekran sekcji Odpady aplikacji

Adresy

Użytkownik ma możliwość dodania adresu, aby mieć podgląd na terminy odbioru odpadów ze swojej posesji oraz otrzymywać powiadomienia o zbliżającym się terminie odbioru odpadów. W przypadku więcej niż jednej nieruchomości znajdującej się pod tym samym adresem, Użytkownik ma możliwość odróżnienia jej po numerze obiektu/rodzaju nieruchomości.

Obraz przedstawiający ekran przedstawiający możliwość dodania adresu obioru odpadów

Terminy

Użytkownik może sprawdzić terminy odbioru odpadów dla dodanych adresów. W tym widoku, dla każdego rodzaju odpadów, podane są 2 najbliższe terminy odbioru. Po kliknięciu w kafel odpowiadający dowolnemu rodzajowi odpadów, Użytkownik zobaczy pełny harmonogram odbioru odpadów na cały bieżący rok.

Obraz przedstawiający ekran z harmonogram odbioru odpadów

Ustawienia

Użytkownik ma możliwość włączenia i skonfigurowania powiadomień PUSH lub dodania terminów odbiorów odpadów do kalendarza systemu operacyjnego. Aby tego dokonać, należy aktywować kontrolkę „Powiadomienia”. Następnie, Użytkownik może wybrać rodzaj powiadomień oraz określić z jakim wyprzedzeniem i o której godzinie otrzyma powiadomienie o odbiorze odpadów.

Obraz przedstawiający ekran Ustawienia z powiadomieniami PUSH odbioru odpadów

Informacje

W tej sekcji Użytkownik może znaleźć informacje kontaktowe Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz wysłać zgłoszenie w sprawie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych.

Obraz przedstawiający ekran kontaktowy do Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz formularz zgłoszeniowy

Wyszukiwarka Cmentarna

Wyszukiwarka służy do odnalezienia grobów osób zmarłych na cmentarzach w Poznaniu oraz pozwala uzyskać informacje dotyczące pochówku.

Aby znaleźć informacje o grobie, należy skorzystać z formularza „Wyszukiwarki cmentarnej”. W tym celu należy wprowadzić niezbędne dane, takie jak imię lub nazwisko osoby zmarłej. Opcjonalnie można wprowadzić datę zgonu/pogrzebu oraz z wybrać cmentarz z listy rozwijanej.

UWAGA: Można podać dowolne kryteria z tej listy – na przykład tylko imię lub nazwisko.

W takim przypadku lista znalezionych nazwisk może być dłuższa. Jeśli lista przekroczy 100 osób, system wyświetli odpowiedni komunikat, sugerując zawężenie kryteriów, np. dodanie daty pogrzebu.

Wyszukiwarka pozwala także na odnalezienie miejsca pochówku Powstanek i Powstańców Wielkopolskich oraz Olimpijek i Olimpijczyków spoczywających w Poznaniu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. W celu wyświetlania listy wymienionych grup nie jest wymagane podania imienia lub nazwiska.

Obraz przedstawiający ekran główny sekcji Wyszukiwarka Cmentarna
Po wpisaniu danych, wyświetlana jest lista kwater/grobów z informacją na jakim cmentarzu/cmentarzach są one zlokalizowane.

Obraz przedstawiający ekran z listą kwater/grobów

Wybierając kwaterę/grób Użytkownikowi wyświetli się mapa z lokalizacją grobu. W dolnej części dostępny jest rozwijalny panel, który zawiera informacje min. imię i nazwisko, datę urodzenia i zgonu oraz datę pogrzebu zmarłej osoby z możliwością wyznaczenia trasy do miejsca pochówku.

Obraz przedstawiający ekran informujący o wybranej kwaterze/grobie oraz mapie z lokalizacją grobu

Infoteka

W tej sekcji Użytkownik ma dostęp do artykułów z kilkudziesięciu miejskich wortali (przycisk „wszystko”). Artykuły są uporządkowane według kategorii oraz w kolejności chronologicznej – od najnowszych do najstarszych.

Użytkownik może przeglądać treści według wybranych dostępnych kategorii poprzez funkcję „Wybierz kategorie” – po wyborze jednej, kilku bądź wszystkich, otrzyma wszystkie artykuły w ramach zaznaczonej/zaznaczonych kategorii.

Obraz przedstawiający ekran z dostępem do artykułów z kilkudziesięciu miejskich wortali